Konsten att nå ut

Som kommunikationsbyrå är det vårt jobb att hjälpa de företag som anlitar oss att nåt ut med sitt budskap. Vad detta budskap sedan är skiljer sig kraftigt åt från företag från företag. En del företag vill mest ha hjälp med ”name recognition”, det vill säga att deras namn och varumärke ska få ökad uppmärksamhet, både på nätet och i levande livet. Andra vill å sin sida nå ut med mer riktade budskap, där de marknadsför sina tjänster och varför de är viktiga.

Båda typerna av uppdrag kräver mycket arbete med att identifiera målgrupper, men kan i övrigt skilja sig rätt mycket åt. Det där med att identifiera målgrupper är heller inte alltid det lättaste eftersom vi anlitas av företag i de mest skilda branscher – branscher som vi inte ens visste existerade!

Vad gör en miljökonsult?
Som exempel kan vi här ta företaget Metron. Det är en miljökonsult som bland annat utför bullermätningar och utredningar om miljöstörningar med ett fokus på vibrationer. Det rör sig alltså inte om kontorsarbetsplatser, utan i huvudsak om byggarbetsplatser och liknande – arbetsplatser där miljön är minst lika viktig som inne på ett kontor, eller snarare ännu viktigare. Det var definitivt en bransch vi inte tänkt på tidigare. Men Metron miljökonsult fyller definitivt en viktig nisch och gör det mycket bra. Frågan är då hur de på bästa sätt kan nå ut till sina möjliga kunder och hur vi skulle kunna hjälpa dem med det.

metron

Nischat företag
När det gäller så pass nischade företag som Metron så är valet av kanaler viktigt. Annonser i dagstidningar, till exempel, skulle knappast ge så mycket. Det som gäller där är då snarare branschtidningar och branschsajter. Platser som är av intresse för de som skulle kunna ha nytta Metrons tjänster. På så sätt skulle vi kunna få ut ett bättre resultat till en långt lägre kostnad.

Samtidigt så gör det faktum att de verkar inom en smal nisch att det ofta är lättare för dem att ranka högt i Google med lite SEO. Smala branschföretag är ofta dåliga på det där med SEO vilket gör att det inte krävs mycket för att bli ett topp tre resultat på relevanta sökord.

Posted in Bloggen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *